Жирэмсний хяналтын үзлэг

Үзлэг Жирэмсний Хугацаа Зорилго Шинжилгээ Зөвлөгөө
№112до/хо-с дотогш*      Жирэмсний хугацааг тодорхойлох
*      Жирэмснийг тээлгэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэх
*      Цусны ерөнхий шинжилгээ
*      Шээсний ерөнхий шинжилгээ
*      Биохими
*      ХДХВ, ДОХ
*      Флюр (Сүрьеэгийн асуумж эерэг тохиолдолд)
*      ЭХО
1.Жирэмсний хяналтын ач холбогдол
2.Жирэмсэн үеийн хоол
3.Хорт зуршил, архи тамхины хор
4.БЗДХ, сэргийлэх тухай 
№220 до/хо*      Жирэмсний явц эмгэг байдлыг үнэлэх
*      Ургийн өсөлт хөгжлийг үнэлэх
*      Шаардлагаар холбогдох шинжилгээ хийлгэнэ.
*      ЭХО-р ургийн өсөлт хөгжил, гажиг тодорхойлох
1.Жирэмслэлт төрөлттэй холбоотой хууль эрхзүйн ойлголт
2.Төмрийн бэлдмэл, фолийн хүчил уухын ач холбогдол
3.Зулбалтаас сэргийлэх
№328 до/хо*      Жирэмсний явц эмгэг байдлыг үнэлэх
*      Ургийн өсөлт хөгжлийг үнэлэх
*      Эх барихын гадуур үзлэг
*      Ургийн ЭХО хийлгэх
*      Үтрээний наацанд стрептококкийн сорил хийх
*      Шаардлагаар холбогдох шинжилгээ хийлгэнэ.
1.Төмрийн бэлдмэл, фолийн хүчил уухын ач холбогдол
2.Зулбалт дутуу төрөлтөөс сэргийлэх
3.Цус багадалт үүсч болох тухай
4.Эрхтэн тогтолцооны эмгэг
№432 до/хо*      Үзлэг №3 тай адил
*      Төрөхийн өмнөх амралт олгох
*      Нарийн мэргэжлийн эмч нарын зөвлөгөө авах
*      Цусны ерөнхий шинжилгээ
*      Шээсний ерөнхий шинжилгээ
*      Биохими
*      Мазок
*      ХДХВ, ДОХ
*      Флюр
*      ЭХО
1. Зулбалт дутуу төрөлтөөс сэргийлэх
2.Төрөлтийн тухай
3. Жирэмсэн төрөлттэй холбоотой хууль эрхзүйн ойлголт
4.Жирэмсний хожуу хордлого үүсч болох түүнээс сэргийлэх тухай
№536 до/хо*      Жирэмсний явц эмгэг байдлыг үнэлэх
*      Ургийн бодит байдлыг үнэлэх
*      Шаардлагаар холбогдох шинжилгээ хийлгэнэ1.Хөх арчлах
2.Төрөлтөнд бэлдэх
№638 до/хо*      Төрөлтийн бэлтгэлийг үнэлэх
*      Төрөх газрыг товлох
*      Ургийн жинг тодорхойлох
*      ЭБЭ эмч, нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлэх
*      Шаардлагаар холбогдох шинжилгээ хийлгэнэ
*      Ургийн ЭХО хийлгэх
1.Төрөлтөнд бэлдэх
2.Төрөх үеийн өвдөлтийг бууруулах талаар
3.Илүү тээлт
4.Нярайн асаргаа
5.Гэр бүл төлөвлөлтийн талаар