Сургалт


2015оны II улиралд зохион байгуулах
сургалтын хуваарь
2015.04.10
Сургалтын сэдэв
Зорилтот бүлэг
Хугацаа
Зохион байгуулагдах газар
Хариуцах эзэн
1
“Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд”
Охид эмэгтэйчүүд
2015.04.15
14 цагт
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
2
“Улаанбурхан өвчнөөс сэргийлье”
8-р цэцэрлэгийн багш, ажилчид
2015.04.17
13.30 цагт
8-р цэцэрлэг
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
3
Стресс тайлах аргууд
82-р цэцэрлэгийн багш, ажилчид
2015.04.21
13.30 цагт
82-р цэцэрлэг
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
4
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих”
Хөгжлийн бэрхшээлтэйиргэд, асран хамгаалагчид
2015.04.28
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
5
“Гэр бүл төлөвлөлт”
Хорооны иргэд
2015.05.06
14 цагт
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
6
“Тамхины хор уршиг”
Хорооны иргэд
2015.05.14
14 цагт
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
7
“Амны хөндийн эрүүл мэнд”
8-р цэцэрлэг
2015.05.18
13.30 цагт
8-р цэцэрлэг
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
8
“Дархлаажуулалтын ач холбогдол”
Хорооны иргэд
2015.05.22
14 цагт
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
9
Гепатитаас урьдчилан сэргийлье
Хорооны иргэд
2015.06.05
14 цагт
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
10
Гэдэсний халдварт өвчнөөс сэргийлье
Хорооны иргэд
2015.06.12
14 цагт
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
11
Мансууруулах бодис, түүний хор хөнөөл
Хорооны иргэд
2015.06.19
14 цагт
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
12
Орчны эрүүл мэнд
Хорооны иргэд
2015.06.26
14 цагт
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа