Бидний амжилт

Бидний амжилт

 • 2008 онд "Нийслэлийн 3 дугаар зэргийн загвар өрхийн эмнэлэг"
 • 2010 онд "Хороог дэмжигч байгууллага"
 • 2010 онд БЗД-ийн "Шилдэг байгууллага"
 • 2010 он "Тэргүүний хамт олон" 
 • 2012 онд "Томуугийн тандалтын сүлжээг бэхжүүлэн хөгжүүлэх" төсөлд  НЭГДҮГЭЭР БАЙР 
 • 2013 онд "Томуугийн тандалтын сүлжээг бэхжүүлэн хөгжүүлэх" төсөлд  НЭГДҮГЭЭР БАЙР 
 • 2013 онд "СҮРЬЕЭГИЙН ЭСРЭГ ХАМДТАА" болзолт уралдаанд "ТЭРГҮҮН" байр
 • 2014 онд "Томуугийн тандалтын сүлжээг бэхжүүлэн хөгжүүлэх" төсөлд  НЭГДҮГЭЭР БАЙР
 • 2014 онд Баянзүрх эрүүл мэндийн төвийн "Шилдэг байгууллага" 

Бидниий давуу тал

 • Манай байгууллага нь хүний нөөцөөр бүрэн хангагдсан. Их эмч 8, Сувилагч 7 үүнээс өрхийн мэргэжлийн эмч 2, хүүхдийн мэргэжигч эмч 2, мэдрэлийн мэргэжигч эмч 1, уламжлалт анагаах ухааны их эмч 1, докторант их эмч 1,уламжлалт бариа заслын бага эмч 2, вакцинатор сувилагч 1 тус тус ажиллаж байна.
 • Үйлчлэх хүрээний хүн амынхаа дунд байрладаг
 • Стандартын дагуу баригдсан эмнэлгийн байртай
 • Уламжлалт, физик эмчилгээний чанар, хүртээмжийг иргэдтэйгээ ойртуулж, чанаржуулсан
 • Анхан шатны эмнэлгийн түвшинд шаардлагатай  шинжилгээг тогтмол хийдэг.