Бидний зорилго алсын хараа

Бидний зорилго

Үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй хүргэхэд бидний зорилго оршино.

Бидний алсын хараа

Иргэн бүрт эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй, чанартай хүргэж, эрүүл аж төрөх дадал хэвшлийг олгоход чиглэсэн эрүүл мэндийн төв болно.