Сар бүрийн ээлжит үзлэг


Нас

Хяналт
Үнэлгээ, зөвлөгөө
0-1 сар

7 хоног бүр
 • Өсөлт хөгжлийн үнэлгээ 


 •  А, Д витаминжуулалт


 •  Бичил бодисын хангалт


 • Дархлаажуулалтанд хамрагдах

1-12 сар

Сар бүр
1-2 нас

2 сард 1 удаа
2-3 нас

Улиралд 1 удаа
4-5 нас

Улиралд 1 удаа

Үйлчлүүлэхээр ирэхдээ эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтрээ (Ягаан дэвтэр ) авчран лавлагаанаас цаг авч үйлчлүүлнэ үү

Дараах шинжүүд илэрвэл  эмнэлэгт  яаралтай хандаарай:
 •         Хөхөх болон хоолондоо муудах
 •         Тоглох, хөдөлгөөний идэвх сулрах
 •         Амьсгаадах
 •         Амьсгал саадтай болох (амьсгал хяхатнаж сонсогдох)
 •         Суулгах, бөөлжих, баас цустай болох
 •        Татах
 •         Халуурах
 •         Унтаарах
 •         Бие нь хөрөх
 • ·     Өвчин хүндрэх (бие муудах)