Танилцуулга

     Манай ӨЭМТ нь 1999 онд их эмч 4, сувилагч 4, нягтлан бодогч 1, туслах ажилтан 2, нийт 11 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр анх байгуулагдсан. 2012 онд өрхийн эмнэлэг нь өрхийн эрүүл мэндийн төв болон өргөжиж одоо их эмч 10, сувилагч 9, дүн бүртгэгч их эмч 1, эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан 1, нягтлан бодогч 1, туслах ажилтан 2 нийт 22 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйлчлэх хүрээний 4044 өрхийн 21133 иргэнд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.