2017-06-11

“Дэлхйин эрүүл мэндийн өдөр“-ийг угтан стрэссийн эсрэг аян зохион байгуулагдав             


                       “Дэлхйин эрүүл мэндийн өдөр“-ийг угтан стрэссийн эсрэг аян:  


2017.04.13-2017.04.25 хооронд СЭМҮТ-эй хамтран Хүн амд сэтгэцийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай мэдээллийг сонирхолтой үр дүнтэй, шинэлэг, бүтээлч аргаар түгээх, мэдлэг мэдээлэл олгох, хүмүүсийн анхаарлыг анхаарлыг энэхүү асуудалд хандуулах зорилгоор дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулав.
·         Хүн амыг ахмад настан, өсвөр үеийн хүүхэд, жирэмсэн эхчүүд, эрүүл мэндийн ажилчид гэсэн гэж 4 бүлэг болгон стресс илрүүлэх асуумж аван стрессийн түвшин тогтоосон. 
·         2017.04.13-нд “Насан-урт” ӨЭМТ-ийн ажилчдад “Ажлын байран дэхь стесс” гэж юу сэдэвт сургалт зохион байгуулсан. Сургалтанд  21 эмч ажилчид оролцож мэдлэгээ дээшлүүлсэн


·           

       2017.04.18 Жирэмсэн үеийн сэтгэл зүйн өөрчлөлт гэж юу вэ? Сэдэвт сургалт зохион байгуулан, сэтгэл зүйн өөрчлөлтйн талаар харилцан ярилцлага өрнүүлсэн. Сургалтанд, ярилцлаганд 27 жирэмсэн эх оролцож мэдлэгээ дээшлүүлсэн


 
·         2017.04.20нд Өсвөр үе, залуу насны сэтгэл гутралын урьдчилан сэргийлэлт сэдэвт сургалтыг “Өнөр бүл” асрах газрын нийт 31 хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулан, сэтгэл зүйн өөрчлөлтйн талаар харилцан ярилцлага өрнүүлсэн. 


 
·         2017.04.25-нд Эерэг байж ахимаг насандаа сэтгэл гутралаас сэргийльеэ сэдэвт сургалт зохион байгуулан, сэтгэл зүйн өөрчлөлтйн талаар харилцан ярилцлага өрнүүлсэн. Сургалтанд, ярилцлаганд 25 ахмад настан оролцож мэдлэгээ дээшлүүлсэн
·         Аяны хугацаанд стресс гэж юувэ? Стрессгүй амьдрал сэдэвт брошур, ханын самбарын мэдээлиийг байршуулан давхадсан тоогоор ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлж буй  375 иргэн мэдээлэл авсан.