2015-12-24

мэдээлэл

Иргэдийн анхааралд

Долоо хоногийн 2,3,5 дахь өдрүүдэд 8.30-10.00 цагийн хооронд хуучин ӨЭМТ-ийн байранд доорх шинжилгээнүүдийг авна. Үүнд:   Үнэ төлбөргүй авах шинжилгээ
  • Шээсний ерөнхий шинжилгээ
  • ДОХ, Тэмбүү
  • Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээг авна.

Иргэд сайн дураар дараах төлбөртэй шинжилгээнүүдийг өгч болно.
  •  В вирус -5000
  • С вирус- 5000
  • Хеликобактери-5000
  • Сахар-1000
Санамж - Сахар үзүүлэхэд өглөө өлөн байх хэрэгтэй.

Шинжилгээ хийлгэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт:
  •      Иргэний үнэмлэх
  •      Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
  •      Шинжилгээний бичиг


“Насан-Урт” ӨЭМТ