2015-10-21

Бага насны хүүхдийн суурь өвчнийг эрт илрүүлэх 10 хоногийн аян

Бага насны хүүхдийн суурь өвчнийг 
эрт илрүүлэх 10 хоногийн аян


"Насан-Урт" ӨЭМТ бага насны хүүхдийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, 0-1 насны хүүхдүүдийн хяналт, эргэлтийг чанаржуулах зорилгоор 2015.10.21-2015.10.31-ны өдрүүдэд  хүүхдийн эмчтэй хамтран ажлын цагаар 5 хүртэлх насны хүүхдүүдэд суурь өвчнийг эрт илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж байна.