2015-07-10

2015 оны III улиралд зохион байгуулах сургалтын хуваарь

2015оны III улиралд зохион байгуулах
сургалтын хуваарь
2015.07.10
Сургалтын сэдэв
Зорилтот бүлэг
Хугацаа
Зохион байгуулагдах газар
Хариуцах эзэн
1
“Тарваган тахалын халдвараас сэргийлье” сэдэвт сургалт
Хорооны иргэд
2015.07.21
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
Их эмч С.Болоржаргал
2
“Бага насны хүхдийг хоол, тэжээлийн дутагдалд орохоос сэргийлье” сэдэвт сургалт
Бага насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүд
2015.07.24
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
Их эмч Х.Оюун
3
Хөхөөр хооллолтын ач холбогдол” сэдэвт сургалт
Бага насны хүүхэдтэй эхчүүд
2015.08.05
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
Их эмч Б.Мягмаржаргал
4
“В, С вируст гепатитын тухай” сэдэвт сургалт
Хорооны иргэд
2015.08.12
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
Их эмч С.Болоржарагл
5
Бага насны хүүхдэд тавих хяналтыг сайжруулъя” сэдэвт сургалт
Хорооны иргэд
2015.08.15
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
6
Эмийн зохистой хэрэглээ” сэдэвт сургалт
Хорооны иргэд
2015.08.26
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
Их эмч Г.Норовоо
7
“Иод дутлын сөрөг үр дагавараас  сэргийлье” сэдэвт сургалт
Бага насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүд
2015.09.03
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
Их эмч Т.Очгэрэл
8
Зөв хооллох, дасгал хөдөлгөөний тусламжтайгаар эрүүл аж төрөх ” сэдэвт сургалт
Өсвөр насны хүүхдүүд
2015.09.08
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
9
Зүрх судасны өвчнөөс сэргийлье” сэдэвт сургалт
Хорооны иргэд
2015.09.21
16-р хорооны иргэний танхимд
ЭМНА Э.Гэрэлмаа
Их эмч Т.Очгэрэл