2015-05-07

"Хоггүй хороо" сэдвээр хэлэлцүүлэг өрнүүллээ

Эрүүл мэндийн довтолгоо арга хэмжээний хүрээнд “Насан-Урт” ӨЭМТ-өөс санаачлан “Хоггүй хороо” сэдэвт 6 сарын аян өрнүүлж  байна. Хоггүй хороо аяны хүрээнд 2015 оны 03 сарын 16-нд ИНХ, 16-р хороо, СӨХ-үүд ,Иргэд, Албан байгууллагууд хамтран “Хоггүй хороо” сэдвээр хэлэлцүүлэг хийсэн. Хэлэлцүүлэгт нийт 35  хүн оролцож хорооны нутаг дэвсгэр дээрх хог хаягдлын асуудлыг шийдвэрлэж, хороогоо хоггүй цэвэр байлгах талаар санал бодлоо солилцож, иргэд эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах үүднээс ажил үүргийн хувиарлалт хийсэн.