2015-03-09

томуугын өвчлөл
Томуугийн өвчлөл 2015.01.24-2015.02.28ны байдлаар

2015 оны 2р сард томуугийн өвчлөл 398 байсан ба энэ нь нийт амбулаторийн үзлэгийн 
11,8%ийг эзэлж байна. Үүнээс 74 %-ийг 0-5 насны хүүхэд эзэлж байна.

 
Үүнээс шаардлагатай 53 хүнээс томуугын сорьц авсан. Нийт сорьцоос 11 хариу эерэг гарсан ба зонхилон тохиолдож байгаа вирус нь H3N2. FluB вирус байна.