2014-12-06

ХӨХӨӨР ХООЛЛОЛТЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ

Хөхөөр хооллолтын давуу тал болон тэжээвэр хооллолтын сул тал


Хөхөөр хооллолтын давуу тал
Тэжээвэр хооллолтын сул тал
 • Шим тэжээл сайтай
 • Халдвараас хамгаална
 • Шингэц сайтай
 • Эх үрийн холбоог сайжруулна
 • Эхийн эрүүл мэндийг хамгаална
 • Цаг хугацаа хэмнэнэ.
 • Ээж илүү сэтгэл хангалуун байна
 • Илүүдэл жин
 • Амин дэмийн дутагдал
 • Цус багадалт
 • Архаг өвчин үүсэх нөхцөл бий болно